The 7th ScAIEM conference at KTH

Stockholm, 14.-16. of October 2019

More information

Career

Application deadline 2019/05/02

Doktorand i entreprenörskap och innovation – Digital Affärsmodellsinnovation

Vi söker nu en doktorand till ett projekt med fokus på affärsmodellsinnovation för digitalisering och automation. Projektet syftar till att utveckla svenska företags och deras globala partners förmåga att kommersialisera digitala affärsmodellsinnovationer. Projektgruppen omfattar forskare och 10 företag såsom Sandvik, Volvo CE och Komatsu Forest. En betydande del i projektet är fokuserat på att adressera företagsbehov genom att kartlägga utmaningar och brister samt föreslå metoder för förbättring. I projektet ingår även att skapa underlag för industriell utveckling och kommunicera detta med medverkande företag genom workshops, utbildningar, handböcker och akademiska publikationer.

Mer information.

 

Application deadline 2019/05/20

PhD students in Innovation and Design

We now open several PhD positions within the research environment Innovation and product realization (IPR). Research is of a cross-disciplinary character and addresses several areas, including Information Design, Product and Production Development, Workplace Innovation and Quality Managementand Value-driven Innovation and Foresight. IPR is a dynamic and stimulating research environment with a balanced mix of senior and younger researchers.

More information.

Application deadline 2019/01/10

Professors in innovation and entrepreneurship

At the Business School at University of South-Eastern Norway (USN) there are three vacant 100 % permanent positions as professors in innovation and entrepreneurship. Commencement in the position will be by agreement. If there are no qualified applicants to one or more of the positions then hiring for a three years qualifying position will be considered.

Position 1 is connected to the Department of Business and IT in Bø, position 2 is connected to the Department of Business, Strategy and Political Sciences in Drammen, and position 3 is connected to the Department of Business, History and Social Sciences in Vestfold (Horten).

Please visit this link for more info.

Application deadline 2019/01/19

Doktorand i Industriell ekonomi och organisation

Mälardalens Högskola (MDH), Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, söker en doktorand i Industriell ekonomi och organisation som skall delta i ett forskningsprojekt om hur fastighetsföretag investerar i transformativa tjänsteinnovationer för hållbarhet. Doktoranden bör trivas ”på fältet” där både kvalitativ och kvantitativ data skall samlas in och analyseras. Vidare ingår att initiera kontakter och besöka organisationer som genomför investeringar inom hållbarhet och digitaliserade tjänster. Kunskaper om inköpsstrategier, ekonomistyrning, och supply-chain management är meriterande. Vidare är ett intresse för företags strategiska hållbarhetsarbete (CSR), informationsteknik (IT) och systemvetenskap meriterande.

För mer information.

 

Application deadline 2018/12/14

PhD students in Industrial Engineering and Management with Specialization in Industrial Management at Linkoping University

Do you want to take the challenge of being a PhD Student in the division of Project, Innovation and Entrepreneurship? This is a decentralized division where several core topics meet and interact in a cross-disciplinary manner. At present, we are around 20 employees, including several PhD Students. As a PhD Student in our division, you are going to join a team of colleagues at different levels in their careers. We have an international research environment and focus mostly on the areas of innovation and entrepreneurship.

More information about PhD students Specialization in Industrial Management at LiU.

Application deadline 2018/10/15

Ph.D.-position in the Department of Industrial Economics and Technology Management

There is a temporary position available at the department as Ph.D.-candidate in industrial economics and technology management for a period of 3 years. This is an educational position which will provide promising research recruits the opportunity for professional development through studies towards a Ph.D.-degree. The position is connected to the Ph.D.-program at the Faculty of Economics and Management and the faculty will be your employer.

For further information about the department, click here.
For further information about the department, see our website www.ntnu.no/iot.

Application deadline 2018/10/14

PhD Candidate in Service Platforms and Digitalization within the Health Sector

There is a temporary position available at the Department of Industrial Economics and Technology Management for a period of 4 years. This is an educational position, which will provide promising research recruits the opportunity for professional development through studies towards a PhD degree. The position is connected to the PhD program at the Faculty of Economics and Management and the faculty will be your employer.

The position is part of NTNU’s Digital Transformation Program where the Faculty of Economics and Management contributes with a project
called “Digital Economy” (DigEco).

For further information about the positions, click here.
For further information about the department, see our website www.ntnu.no/iot.

Application deadline 2018/08/26

Senior lecturer in innovation  management

University of Gävle

The University of Gävle is looking for a senior lecturer in industrial engineering and management with a focus on innovation management. The employment is linked to the subject area industrial engineering and management and the research group CLIP – Center for Logistics and Innovative Production. The employment covers research and education in the field.

The research focuses on knowledge on management of innovation processes within and between different firms and organisations, including, among other things, research on strategies and methods for increased innovation capability and development of new products, processes, services and business models.

More info (in Swedish)

More info (in English)

 

 

Application deadline 2018/08/26

Senior lecturer in sustainable development

University of Gävle

The University of Gävle is looking for a senior lecturer in industrial engineering and management with a focus on sustainability. The employment is linked to the subject of industrial engineering and management and the research group CLIP – Center for Logistics and Innovative Production. The employment covers research and education in the field.

The research focuses on management of sustainable development in companies and organisations, including, among other things, analysis of sustainability implementation strategies, approaches to change, and sustainable development evaluation methods.

 

More information (in Swedish)

More information (in English)

 

Application deadline 2018/06/25

Førsteamanuensis i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot finans og økonomisk styring

NTNU

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot finans og økonomisk styring. Stillingen tilhører faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering. Dette er en samarbeidsorientert forskningsgruppe med flere internasjonalt anerkjente forskere som er aktive i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og programmer (inkludert EC H2020, Norges forskningsråd).

Se denne linken for mer informasjon om stillingen.

Sign up for the ScAIEM Newsletter