The 8th ScAIEM conference at DTU 2020

Copenhagen, 16-18 November 2020

More information

Career

Application deadline 2020/03/10

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i prosjektledelse og/eller verdikjedestyring

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, er det ledig to faste stillinger som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor innenfor prosjektledelse og/eller verdikjedestyring. Stillingene er tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon med arbeidssted ved Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Vi ønsker særlig søkere med bakgrunn i prosjektledelse og/eller verdikjedestyring. Imidlertid er også andre fagområder innen fagfeltet industriell økonomi og teknologiledelse aktuelle, slik som ledelse, organisasjon og innovasjon. Innsikt i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder er en styrke. Relevant erfaring fra industrien er en fordel.

Se mer informasjon her.

Application deadline 2020/03/08

Senior lecturer in R&D Management

We are looking for a new faculty member focusing on management of R&D and innovation at the level of Senior Lecturer. This position intends to strengthen the research and teaching with a focus on renewal and management of R&D and innovation activities.

This position includes developing, managing and teaching courses at all levels and in life-long learning, although with an emphasis on different project management courses on the Master’s level. The position also includes conducting empirical research of high international quality within management of R&D and innovation, and to communicate scientific results to the public and industry as well as through scientific publications. The teaching will be in courses including basic project management concepts (such as project planning, project models and organization) as well as the social aspect of project management, such as leading and participating in projects in an increasingly challenging environment. 

Please follow this link for more information.

Application deadline 2020/02/02

Førsteamanuensis i teknologiledelse med basis i organisasjonsteori

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har som misjon å drive utdannings- og forskningsvirksomhet på et internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS til fremme for bærekraftig verdiskapning innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge.

Vi rekrutterer nye ansatte i tråd med misjonen og ønsker ildsjeler som brenner for å bidra til at instituttet oppnår visjonen om «Mer forskning og samspill som øker vår verdiskaping i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS» og som har erfaring med og potensial for kontinuerlig nyskaping og nytenking i grenseflaten.

Søkere må beherske et av de skandinaviske språkene på grunn av undervisningsoppgaver på bachelor-nivå.

For mer informasjon, se denne linken.

Application deadline 2019/09/30

Tenure track position in Responsible business strategy

The position focuses on advancing scientific knowledge on responsible business as means to achieve the UN sustainable development goals in the context of inorganic circular economy. Responsible business is seen to comprise of inter-organizational collaboration as well as international and strategic entrepreneurial and managerial activities. Topics such as responsible entrepreneurship, responsible marketing and branding, industrial marketing, business relationships, innovation, corporate social responsibility (CSR), and business ethics are considered as relevant for the field in question. The successful applicant has an academic background in responsible business, e.g., from the perspective of marketing, management, entrepreneurship or international business. Previous experience in studying responsible business in industrial contexts may be considered a benefit. Teaching responsibilities will be determined within the research unit.

The tenure track position is open to highly talented individuals who hold a doctoral degree and have excellent potential for a successful scientific career. We expect you to know your way around with multidisciplinary, national and international collaboration and be familiar with the most common funding instruments such as the Academy of Finland, the European Union and others.

Please visit this link for more information.

Application deadline 2019/09/30

Tenure track position in Industrial value chain development

Commercialization and productization of more efficient technologies require reshaping and re-engineering of the existing value chains. The position focuses on studying the impacts of the proposed technological solutions on value chains and whole business ecosystems, and on meeting the sustainable developments goals. The successful applicant is expected to understand the business opportunities of side stream utilization, product life cycle management and sustainable production in complex organizational context, development of operative supply chains and value chains meeting the sustainable development goals, productization and commercialization of novel technological solutions and be able to link value chain analysis to engineering and basic research and feeding information to policy makers and actors in public and private sectors. Teaching responsibilities will be determined within the research unit.

The tenure track position is open to highly talented individuals who hold a doctoral degree and have excellent potential for a successful scientific career. We expect you to know your way around with multidisciplinary, national and international collaboration and be familiar with the most common funding instruments such as the Academy of Finland, the European Union and others.

Please visit this link for more info.

Application deadline 2019/08/30

Senior Lecturer in Business Administration, specialisation in Project Management

The position includes teaching and research in the field of Project Management and general Organisation studies field. The teaching will include teaching at various levels to Business Administration students, and students at the Industrial Engineering and Management program. The teaching may also involve issues related to Change Management, Digitalization, Ethics, Equality and/or Sustainability. The position involves the supervision of students at bachelors’ and masters’ levels; course responsibility; and the development of new courses.

More info.

 

Application deadline 2019/08/31

Professor / Associate Professor in Supply Chain Management

The Department of Industrial Economics and Technology Management (IØT) invites applications for a permanent position as Professor or
Associate Professor in Supply Chain Management.
The position is part of the Operations Management section. The activity in the section centers on purchasing, logistics and supply chain
management, industrial network theory, organizational theory, change management and project management.
The section cooperates closely with industry and governmental bodies and is active in many national and international research projects and
programs funded by for example EC H2020 and the Research Council of Norway.
The teaching in the section is connected to the 5-year Master of Technology program in Industrial Economics and Technology Management at
IØT, as well as to the 2-year international Master of Science program in Project Management, the 3-year Bachelor of Technology program in
Logistics, and also contributes to the 2-year international Master program in Global Manufacturing Management.

More information.

Application deadline 2019/08/19

Førsteamanuensis i teknologiledelse

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har som misjon å drive utdannings- og forskningsvirksomhet på et internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS til fremme for bærekraftig verdiskapning innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge.
Vi rekrutterer nye ansatte i tråd med misjonen og ønsker ildsjeler som brenner for å bidra til at instituttet oppnår visjonen om «Mer forskning og samspill som øker vår verdiskaping i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS» og som har erfaring med og potensial for kontinuerlig nyskaping og nytenking i grenseflaten.

Søknadsfristen er utvidet til 19. august 2019.

Mer informasjon.

Application deadline 2019/08/04

Associate Professor in Business Economics with a focus on Finance

The position is part of the Managerial Economics, Finance and Operations Research section. This is a cooperation-oriented research group with
several internationally recognized researchers who are active in many national and international research projects and programmes (financed by
for example EC H2020, the Research Council of Norway).
The section cooperates closely with both industry and governmental bodies. The section’s teaching duties are closely connected to the
department’s master program in Industrial Economics and Technology Management, which is one of the most prestigious master programs in
Norway.

More information.

Application deadline 2019/08/01

Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation med placering vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI).

Avdelningen har en decentraliserad struktur där flera ämnesdiscipliner möts och samverkar över ämnesgränserna. För närvarande är vi ett tjugotal medarbetare, varav flera är doktorander. Forskningsmiljön är internationell och forskningen ligger inom områdena innovation och entreprenörskap.

Mer information.

Sign up for the ScAIEM Newsletter