The 7th ScAIEM conference at KTH

Stockholm, 14.-16. of October 2019

More information

Career

Deadline 2019/08/30

Senior Lecturer in Business Administration, specialisation in Project Management

The position includes teaching and research in the field of Project Management and general Organisation studies field. The teaching will include teaching at various levels to Business Administration students, and students at the Industrial Engineering and Management program. The teaching may also involve issues related to Change Management, Digitalization, Ethics, Equality and/or Sustainability. The position involves the supervision of students at bachelors’ and masters’ levels; course responsibility; and the development of new courses.

More info.

 

Deadline 2019/08/31

Professor / Associate Professor in Supply Chain Management

The Department of Industrial Economics and Technology Management (IØT) invites applications for a permanent position as Professor or
Associate Professor in Supply Chain Management.
The position is part of the Operations Management section. The activity in the section centers on purchasing, logistics and supply chain
management, industrial network theory, organizational theory, change management and project management.
The section cooperates closely with industry and governmental bodies and is active in many national and international research projects and
programs funded by for example EC H2020 and the Research Council of Norway.
The teaching in the section is connected to the 5-year Master of Technology program in Industrial Economics and Technology Management at
IØT, as well as to the 2-year international Master of Science program in Project Management, the 3-year Bachelor of Technology program in
Logistics, and also contributes to the 2-year international Master program in Global Manufacturing Management.

More information.

Application deadline 2019/08/19

Førsteamanuensis i teknologiledelse

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har som misjon å drive utdannings- og forskningsvirksomhet på et internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS til fremme for bærekraftig verdiskapning innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge.
Vi rekrutterer nye ansatte i tråd med misjonen og ønsker ildsjeler som brenner for å bidra til at instituttet oppnår visjonen om «Mer forskning og samspill som øker vår verdiskaping i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS» og som har erfaring med og potensial for kontinuerlig nyskaping og nytenking i grenseflaten.

Søknadsfristen er utvidet til 19. august 2019.

Mer informasjon.

Application deadline 2019/08/04

Associate Professor in Business Economics with a focus on Finance

The position is part of the Managerial Economics, Finance and Operations Research section. This is a cooperation-oriented research group with
several internationally recognized researchers who are active in many national and international research projects and programmes (financed by
for example EC H2020, the Research Council of Norway).
The section cooperates closely with both industry and governmental bodies. The section’s teaching duties are closely connected to the
department’s master program in Industrial Economics and Technology Management, which is one of the most prestigious master programs in
Norway.

More information.

Application deadline 2019/08/01

Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation med placering vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI).

Avdelningen har en decentraliserad struktur där flera ämnesdiscipliner möts och samverkar över ämnesgränserna. För närvarande är vi ett tjugotal medarbetare, varav flera är doktorander. Forskningsmiljön är internationell och forskningen ligger inom områdena innovation och entreprenörskap.

Mer information.

Application deadline 2019/05/02

Doktorand i entreprenörskap och innovation – Digital Affärsmodellsinnovation

Vi söker nu en doktorand till ett projekt med fokus på affärsmodellsinnovation för digitalisering och automation. Projektet syftar till att utveckla svenska företags och deras globala partners förmåga att kommersialisera digitala affärsmodellsinnovationer. Projektgruppen omfattar forskare och 10 företag såsom Sandvik, Volvo CE och Komatsu Forest. En betydande del i projektet är fokuserat på att adressera företagsbehov genom att kartlägga utmaningar och brister samt föreslå metoder för förbättring. I projektet ingår även att skapa underlag för industriell utveckling och kommunicera detta med medverkande företag genom workshops, utbildningar, handböcker och akademiska publikationer.

Mer information.

 

Application deadline 2019/05/20

PhD students in Innovation and Design

We now open several PhD positions within the research environment Innovation and product realization (IPR). Research is of a cross-disciplinary character and addresses several areas, including Information Design, Product and Production Development, Workplace Innovation and Quality Managementand Value-driven Innovation and Foresight. IPR is a dynamic and stimulating research environment with a balanced mix of senior and younger researchers.

More information.

Application deadline 2019/01/10

Professors in innovation and entrepreneurship

At the Business School at University of South-Eastern Norway (USN) there are three vacant 100 % permanent positions as professors in innovation and entrepreneurship. Commencement in the position will be by agreement. If there are no qualified applicants to one or more of the positions then hiring for a three years qualifying position will be considered.

Position 1 is connected to the Department of Business and IT in Bø, position 2 is connected to the Department of Business, Strategy and Political Sciences in Drammen, and position 3 is connected to the Department of Business, History and Social Sciences in Vestfold (Horten).

Please visit this link for more info.

Application deadline 2019/01/19

Doktorand i Industriell ekonomi och organisation

Mälardalens Högskola (MDH), Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, söker en doktorand i Industriell ekonomi och organisation som skall delta i ett forskningsprojekt om hur fastighetsföretag investerar i transformativa tjänsteinnovationer för hållbarhet. Doktoranden bör trivas ”på fältet” där både kvalitativ och kvantitativ data skall samlas in och analyseras. Vidare ingår att initiera kontakter och besöka organisationer som genomför investeringar inom hållbarhet och digitaliserade tjänster. Kunskaper om inköpsstrategier, ekonomistyrning, och supply-chain management är meriterande. Vidare är ett intresse för företags strategiska hållbarhetsarbete (CSR), informationsteknik (IT) och systemvetenskap meriterande.

För mer information.

 

Application deadline 2018/12/14

PhD students in Industrial Engineering and Management with Specialization in Industrial Management at Linkoping University

Do you want to take the challenge of being a PhD Student in the division of Project, Innovation and Entrepreneurship? This is a decentralized division where several core topics meet and interact in a cross-disciplinary manner. At present, we are around 20 employees, including several PhD Students. As a PhD Student in our division, you are going to join a team of colleagues at different levels in their careers. We have an international research environment and focus mostly on the areas of innovation and entrepreneurship.

More information about PhD students Specialization in Industrial Management at LiU.

Sign up for the ScAIEM Newsletter