The 8th ScAIEM conference hosted by DTU 2020

Online, 16th of November 2020

More information

Career

Event date 2019/05/02

Doktorand i entreprenörskap och innovation – Digital Affärsmodellsinnovation

Vi söker nu en doktorand till ett projekt med fokus på affärsmodellsinnovation för digitalisering och automation. Projektet syftar till att utveckla svenska företags och deras globala partners förmåga att kommersialisera digitala affärsmodellsinnovationer. Projektgruppen omfattar forskare och 10 företag såsom Sandvik, Volvo CE och Komatsu Forest. En betydande del i projektet är fokuserat på att adressera företagsbehov genom att kartlägga utmaningar och brister samt föreslå metoder för förbättring. I projektet ingår även att skapa underlag för industriell utveckling och kommunicera detta med medverkande företag genom workshops, utbildningar, handböcker och akademiska publikationer.

Mer information.

 

Sign up for the ScAIEM Newsletter