The 8th ScAIEM conference at DTU 2020

Copenhagen, 16-18 November 2020

More information

Career

Event date 2019/08/01

Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation med placering vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI).

Avdelningen har en decentraliserad struktur där flera ämnesdiscipliner möts och samverkar över ämnesgränserna. För närvarande är vi ett tjugotal medarbetare, varav flera är doktorander. Forskningsmiljön är internationell och forskningen ligger inom områdena innovation och entreprenörskap.

Mer information.

Sign up for the ScAIEM Newsletter