The 8th ScAIEM conference at DTU 2020

Copenhagen, 16-18 November 2020

More information

Career

Event date 2020/02/02

Førsteamanuensis i teknologiledelse med basis i organisasjonsteori

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har som misjon å drive utdannings- og forskningsvirksomhet på et internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS til fremme for bærekraftig verdiskapning innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge.

Vi rekrutterer nye ansatte i tråd med misjonen og ønsker ildsjeler som brenner for å bidra til at instituttet oppnår visjonen om «Mer forskning og samspill som øker vår verdiskaping i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS» og som har erfaring med og potensial for kontinuerlig nyskaping og nytenking i grenseflaten.

Søkere må beherske et av de skandinaviske språkene på grunn av undervisningsoppgaver på bachelor-nivå.

For mer informasjon, se denne linken.

Sign up for the ScAIEM Newsletter