The 8th ScAIEM conference at DTU 2020

Copenhagen, 16-18 November 2020

More information

Career

Event date 2020/03/10

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i prosjektledelse og/eller verdikjedestyring

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, er det ledig to faste stillinger som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor innenfor prosjektledelse og/eller verdikjedestyring. Stillingene er tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon med arbeidssted ved Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Vi ønsker særlig søkere med bakgrunn i prosjektledelse og/eller verdikjedestyring. Imidlertid er også andre fagområder innen fagfeltet industriell økonomi og teknologiledelse aktuelle, slik som ledelse, organisasjon og innovasjon. Innsikt i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder er en styrke. Relevant erfaring fra industrien er en fordel.

Se mer informasjon her.

Sign up for the ScAIEM Newsletter