The 11th ScAIEM conference at the University of South-Eastern Norway

29 November - 1 December, 2023

More info

PhD Courses

Event date 2021/12/31

Högre Seminariet, 7,5 ECTS

Det övergripande syftet är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla sitt kunnande om forskning inom ämnena Industriell Ekonomi och Organisation och/eller Företagsekonomi och
om hur forskning utvecklas genom seminariearbete. Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha breddat sina insikter om forskningen inom Industriell Ekonomi och Organisation
och/eller Företagsekonomi och ha övat på självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa frågeställningar. Vidare ska doktoranden ha uppvisat förmåga att kunna både
ge och ta emot konstruktiv kritik.

Se lenker for mer info:
https://www.mdh.se/utbildning/forskarstuderande/forskarkurser-vid-mdh/industriell-ekonomi-och-organisation
https://www.mdh.se/download/18.7bbde8e417988e7229eb7fd/1621581504337/Ho%CC%88gre%20Seminarieserie%207.5%20hp.pdf

Upcoming events

Last apply 2024/05/22

ScAIEM PhD course 2024

How to apply

Past events

Event date 2017/08/20

Classics in Industrial Management, 7.5 ECTS. KTH

More info

Event date 2017/08/31

Production Innovation with Produktion2030 (7.5) ECTS. Gnosjö Region

More info

Event date 2017/09/01

Systems and management II, 4 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Case study research methodology in sustainable systems, 4 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Academic Writing Course in English, 7.5 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Collaboration as a researcher, 3 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Fracture Mechanics, 10 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Orientation course in research method, 4 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Practical interdisciplinary research in the energy systems field, 5 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Seminar series Sustainable Systems, 8 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/01

Systems and management I, 4 ECTS. Linköping University

More info

Event date 2017/09/06

Operations and Supply Chain Management, 7.5 ECTS. Chalmers University of Technology

More info

Event date 2017/09/20

Organisational Change Management for Sustainability, 7.5 ECTS. University of Gävle

More info

Event date 2017/09/30

Arctic Workshop ScAEIM conference, 3 ECTS.

More info

Event date 2017/10/10

Business Models and Business Model Innovation

More info

Event date 2017/12/31

PhD-courses NTNU, Trondheim

More info

Event date 2018/01/01

Researching Technology Management and Economics, 7.5 ECTS. Chalmers University of Technology

More info

Event date 2018/01/20

History of Technology – General Problems 7.5 ECTS. Chalmers University of Technology

More info

Event date 2018/01/31

Research in Innovation and Entrepreneurship, 3 ECTS. Chalmers University of Technology

More info

Event date 2018/01/31

Qualitative research methods, 7.5 ECTS. Chalmers University of Technology

More info

Event date 2018/05/04

Get your paper published with Produktion2030, 7.5 ECTS. Lund-KTH-LTU, Nov-May, 2017-18

More info

Event date 2018/06/15

Classics in Innovation and Entrepreneurship

More info

Event date 2018/08/18

Introduction to econometrics, (3.0) ECTS

More info

Event date 2018/09/05

Organisational Change Management for Sustainability, (7,5) ECTS

More info

Event date 2018/11/01

Management of Technology and Innovation

More info

Event date 2018/11/05

Get your paper published

More info

Event date 2018/11/22

Organization Theory, (7.5) ECTS

More info

Event date 2018/12/01

Classics in Innovation and Entrepreneurship, (10) ECTS

More info

Event date 2018/12/01

Entrepreneurship in Theory & Practise, (7,5) ECTS

More info

Event date 2018/12/01

Orientation course in research method, (4) ECTS

More info

Event date 2019/01/01

Characterizing human toxicity and ecotoxicity with the scientific consensus model USEtox, (5.0) ECTS

More info

Event date 2019/01/01

Operations and Supply Chain Management, (7,5) ECTS

More info

Event date 2019/01/01

Business Models and Business Model Innovation, (7,5) ECTS

More info

Event date 2019/04/03

Innovation and Value Creation in Research, 4 ECTS

More info

Event date 2019/05/20

Research Methods in Design and Engineering Management, (7.5) ECTS

More info

Event date 2019/08/01

Innovation Management & Entrepreneurship, (7,5) ECTS

More info

Event date 2019/08/01

Recent Research Results on Management Science, (2.5) ECTS

More info

Event date 2019/08/30

Quantitative Research Methods, 7,5 ECTS

More info

Event date 2019/09/01

Operations and Supply Chain Management, (7,5) ECTS

More info

Event date 2019/10/04

Entrepreneurship in Theory and Practice, 7,5 ETCS

More info

Event date 2019/10/07

Innovation Management, 10 ECTS

More info

Event date 2020/01/01

Research in Innovation and Entrepreneurship, 3 ECTS

More info

Event date 2020/02/17

PhD course on Business Models and Business Model innovation

More info

Event date 2020/03/20

Project management for doctoral students, (4,5) ECTS

More info

Event date 2020/04/24

Introduction to Industrial Economics and Organization (7,5 ECTS)

More info

Event date 2020/06/01

Innovation Management & Entrepreneurship, (7,5) ECTS

More info

Event date 2020/11/01

Contemporary research on public administration: close reading of PhD theses (7,5 ECTS)

More info

Event date 2021/11/18

Re-framing Globalization

More info

Event date 2021/12/31

Högre Seminariet

More info

Event date 2022/02/01

Qualitative Data Analysis in Product Realisation

More info

Event date 2022/02/28

Business Models and Business Model Innovation Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation

More info

Event date 2022/04/30

Manuscript writing for high-quality journals

More info

Event date 2022/06/03

Postgraduate course in Industrial Engineering and Management 5 ECTS​: Industry 4.0 and resilient operations – human and technological factors​

More info

Event date 2022/10/03

Introduction to Industrial Economics and Organization

More info

Event date 2023/01/01

Re-Framing Digitalization

More info

Event date 2023/02/01

ScAIEM Winter School: Sustainable Energy Transitions – Technology and Management Perspectives (5 ECTS)

More info

Event date 2023/02/26

Sustainability transitions, firms, and strategy, 7,5 credits

More info